Bilişim Alanında Neler Yapıyoruz ?

–          Bilişim sistemleri ile altyapısının sürekliliğini sağlamak üzere gerekli bilişim güvenlik tedbirlerini almak ve uygulamak.

–          Bilişim sistemleri ile altyapısına zarar verebilecek ve ileride çalışmasını engelleyecek muhtemel donanımsal veya yazılımsal sorunları tespit etmek ve ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri yapmak için gerekli önlemleri almak ve uygulamak.

–          Bilgisayarlarda ve programlarda oluşan teknik sorunların çözümü için gerekli müdahaleleri yapmak.

–          Bilgi İşlem kontrolünde bulunan her türlü bilgisayar donanım malzemeleri, çevre birimleri ile altyapının bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırılmasını sağlamak.

–          Bilgisayarlara işletim sistemi ve gerekli programları kurmak; yazıcı, tarayıcı vb. yan donanımların kurulumunu yapmak.

–          Kullanıcıların yerel alan ağı bazında çalışan bilişim sistemleri ve donanımlarının verimli kullanılabilmesi bakımından kaynak planlanmasının yapılmasını sağlamak.

–          Kullanıcı hesapları ile ilgili bloke kaldırma, TKŞ silme, kişisel bilgilerini silme vb. işleri yapmak.

–          Gerek idari, gerekse teknik personelin (yapılan uygulamalar konusunda) ne tür eğitim alması gerektiği hususunda tespitlerde bulunmak.

–          İdarede ihtiyaç duyulan bilişim sistemleri donanımları ile yeni ya da ilave altyapılarının Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığın belirlediği standartlarda yaptırılmasını sağlamak ve denetlemek.

–          Kendisine verilen görevleri şubedeki diğer personel ile işbirliği içinde yürütmek.

–          Kullanıcılara yerinde ya da uzaktan erişim ile bilgisayar sistemleri ve yan donanımları ile uygulama bazında teknik destek sağlanmak.

Server ve Network Sistemleri
Elektronik Aksesuar Satış & Desteği
Teknik Servis Ve Bakım Anlaşmaları